Augustus 2021

Voor de beginnende organist of pianist heb ik een Psalmboek geschreven met eenvoudige zettingen van de 150 psalmen. Met dit koraalboek kunnen de Geneefse psalmen op een eenvoudige manier gespeeld en begeleid worden op verschillende instrumenten. De psalmmelodie staat genoteerd op de bovenste notenbalk en de begeleiding op de onderste. Op orgel en piano wordt met de rechterhand de melodie gespeeld en met de linkerhand de begeleiding. Bovendien kan op deze manier op orgel de psalm op twee klavieren gespeeld worden met uitkomende stem. Om de psalmen ook op bijvoorbeeld keyboard of gitaar te kunnen spelen, zijn ook akkoorden genoteerd.


Juli 2021

Bij KokBoekencentrum is uitgegeven ‘Nieuwe voorspelen en begeleidingen bij het Liedboek’ . Van deze uitgave heb ik de muzieknotatie mogen doen.

"Nieuwe voorspelen en begeleidingen bij het Liedboek biedt begeleidingsmateriaal voor organisten bij liederen die niet in de eerdere liedboeken zijn opgenomen. Het ‘nieuwe’ Liedboek uit 2013 wordt inmiddels op grote schaal gebruikt. Bij organisten ontstaat een groeiende behoefte aan meer begeleidingsmateriaal, intonaties en voorspelen, vooral bij strofische liederen die niet in voorgaande liedboeken stonden. Een driekoppige redactie heeft een selectie gemaakt en een groep van zo’n tachtig componisten heeft bij deze liederen een voorspel, een intonatie en een begeleiding geschreven. Deze nieuwe uitgave biedt organisten inspirerende keuzemogelijkheden en zal de afwisseling zeker bevorderen".


Maart 2021

Op verzoek van Orgelmakerij Noorlander in Barneveld heb ik een Trumpet Tune over psalm 75 voor orgel geschreven. Op de website van Noorlander is deze gratis aan te vragen. De bewerking is ook te beluisteren op twee verschillende Hauptwerk-samplesets: De Bovenkerk Kampen en De Laurenskerk Rotterdam (hoofdorgel).  


Februari 2021

In de serie “Psalmen voor piano” is een nieuw deel verschenen, Psalmen voor piano, deel 5. Het bevat bewerkingen van psalm 1, 23, 42, 121 en 122. Kijk voor mijn eerder uitgegeven boekjes met psalmbewerkingen bij bladmuziek - piano. Enkele psalmen in dit deel zijn gecombineerd met mooie, bekende liederen:

- Welzalig de man, die niet wandelt (psalm 1)

- De Heer is mijn Herder" (psalm 23)

- Als een hert, dat verlangt naar water (psalm 42)


Februari 2021

Voor de lijdenstijd heb ik een boekje gemaakt met 5 liederen onder de titel 'Liefde, wondergroot'.  Voorbeelden en geluidsfragmenten zijn te vinden op de website van mijn uitgever Opus10. Het bevat de volgende liederen:

Mijn Jezus, ik hou van U (2 verschillende bewerkingen)

Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis

Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten

‘t Is middernacht, en in de hof

Ik wil zingen van mijn Heiland

 


Januari 2020

Muziekuitgeverij Cantique heet vanaf 1 januari ‘Opus 10’. De eigenaar is Cor van Dijk, die in 2001 ook Cantique heeft opgericht. Bij Opus 10 is een nieuw pianoboekje van mij verschenen met de titel ‘Zie het kruis’ (5 passieliederen voor piano). Het bevat de volgende 5 liederen:

Hij kwam bij ons, heel gewoon

O hoofd, bedekt met wonden

Heer, Uw bloed dat reinigt mij

Ik wil mij gaan vertroosten

Op die heuvel daarginds


November 2019

In het Reformatorisch Dagblad staat een interview met mij onder de titel ‘Psalmen voor de pianist’. Dit naar aanleiding van de uitgave van de psalmkoraalbundel ‘Loof Hem met snarenspel’. Klik hier voor het artikel of ga naar de website van het RD:  Gerrit Koele schrijft 150 psalmbewerkingen voor piano.

 


Oktober 2019

Bij uitgeverij Cantique is de pianobundel "Loof Hem met snarenspel"  verschenen. Dit is een psalmenkoraalboek, op verzoek van de uitgever Cor van Dijk door mij gecomponeerd voor piano. De uitgever zelf aan het woord:

 

"Gerrit Koele, al bekend van (o.a.) eerdere fraaie psalmbewerkingen voor piano, voltooide een compleet, specifiek voor de piano geschreven koraalboek met als inhoud alle 150 psalmen, voorzien van een voorspel, zetting, tussenspel en naspel. De voorspelen zijn voorzien van suggesties om ze in te korten, mocht de gelegenheid daarom vragen. Het boek bevat ruim 300 pagina's, is voorzien van een hardcover met leerstructuur en heeft twee leeslinten. De muziek is afgedrukt op stevig en luxe papier. We denken dat met het verschijnen van dit boek het vertolken en het begeleiden van de psalmen op de piano een nieuwe impuls heeft gekregen!"