Januari 2024

 

Psalmen voor piano, deel 6.

Psalm 25

Psalm 119

Psalm 86

Psalm 73

 

Uitgave Opus10, artikelnummer 663. Zie voor muziek- en luistervoorbeelden de website van Opus10.


November 2023

 

'Laat ieder het horen' 8 Kerstliederen voor piano.

Nu daagt het in het oosten

Laat ieder het horen (De sterre gaat stralen)

In Bethlehems stal

Eeuwen geleden

Eer zij God in onze dagen

O little town of Bethlehem

Stille nacht

Ere zij God

 

Uitgave Opus10, artikelnummer 655. Zie voor muziek- en luistervoorbeelden de website van Opus10.


April 2023

 

'Wij knielen voor Uw zetel neer' 5 Hemelvaartsliederen voor piano.

Gouden harpen ruisen

Wij knielen voor Uw zetel neer

Kroon Hem met gouden kroon

Al heeft Hij ons verlaten

Jezus leeft in eeuwigheid

 

Uitgave Opus10, artikelnummer 643. Zie voor muziek- en luistervoorbeelden de website van Opus10.


Maart 2023

 

'Orgelspelen met akkoorden - zo doe je dat!'

In dit boek leer je op het orgel een psalm of lied spelen, met begeleiding van akkoorden in de linkerhand. Op een duidelijke en eenvoudige manier worden de eerste beginselen van het spelen met akkoorden uitgelegd. Bij ieder nieuw te leren akkoord staat een afbeelding van de toetsen, maar het akkoord is ook in noten opgeschreven. Daarom is enige kennis van het notenschrift nodig, omdat de voorbeelden en liederen in notenschrift zijn weergegeven.

 

Als je het boekje hebt doorgewerkt kun je o.a. al de volgende liederen met twee handen en pedaal spelen:

 • Heer, ik kom tot U
 • Hoger dan de blauwe luchten
 • Psalm 81
 • Zoekt eerst het koninkrijk van God
 • Welk een Vriend is onze Jezus
 • Psalm 116
 • ’k Stel mijn vertrouwen
 • Genade, zo oneindig groot
 • Vader, ik aanbid U
 • King of kings and Lord of lords
 • Machtig God, sterke Rots
 • Psalm 86

 

Uitgave Opus10, artikelnummer 641. Zie voor muziek- en luistervoorbeelden de website van Opus10.


Februari 2023

 

'De weg naar Golgotha' 6 Passieliederen voor piano.

Jezus, om uw lijden groot
Lam Gods, dat zo onschuldig
Als ik het wond’re kruis aanschouw
Via Dolorosa
Where you there?
Jezus, leven van mijn leven

 

Uitgave Opus10, artikelnummer 634. Zie voor muziek- en luistervoorbeelden de website van Opus10.


Oktober 2022

 

'Op weg naar Bethlehem' 6 Kerstliederen voor piano.

Nu zijt wellekome
Er is een Kindeke geboren op aard
Wij trekken in een lange stoet
Hoe zal ik U ontvangen
In de stad van koning David
‘t Is geboren het Godd’lijk Kind

 

Uitgave Opus10, artikelnummer 630. Zie voor muziek- en luistervoorbeelden de website van Opus10.


April 2022

 

'Kom, Heil'ge Geest' 6 Pinksterliederen voor piano.

Heer, ik hoor van rijke zegen
Kom, Heil’ge Geest, Gij vogel Gods
Wij leven van de wind
Kom Schepper God, o Heil’ge Geest
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart
Geest van hierboven

 

Uitgave Opus10, artikelnummer 616. Zie voor muziek- en luistervoorbeelden de website van Opus10.


Maart 2022

 

'Toekomst - liederen voor piano'
Wat de toekomst brengen moge (1)
Jezus, ga ons voor
Stil maar, wacht maar
Wat de toekomst brengen moge (2)
Toekomst vol van hoop

 

Uitgave Opus10, artikelnummer 613. Zie voor muziek- en luistervoorbeelden de website van Opus10.


Februari 2022

 

'De Heer is waarlijk opgestaan!' 5 Paasliederen voor piano.

Wees gegroet, gij eersteling der dagen
De Heer is waarlijk opgestaan!
Christus, onze Heer, verrees
Daar juicht een toon
U zij de glorie

 

Uitgave Opus10, artikelnummer 612. Zie voor muziek- en luistervoorbeelden de website van Opus10.


Januari 2022

 

'De Lofzangen voor piano'

De Lofzang van Maria
De Lofzang van Zacharias
De Lofzang van Simeon

 

Uitgave Opus10, artikelnummer 611. Zie voor muziek- en luistervoorbeelden de website van Opus10.


Augustus 2021

 

Voor de beginnende organist of pianist heb ik een Psalmboek geschreven met eenvoudige zettingen van de 150 psalmen. Met dit koraalboek kunnen de Geneefse psalmen op een eenvoudige manier gespeeld en begeleid worden op verschillende instrumenten. De psalmmelodie staat genoteerd op de bovenste notenbalk en de begeleiding op de onderste. Op orgel en piano wordt met de rechterhand de melodie gespeeld en met de linkerhand de begeleiding. Bovendien kan op deze manier op orgel de psalm op twee klavieren gespeeld worden met uitkomende stem. Om de psalmen ook op bijvoorbeeld keyboard of gitaar te kunnen spelen, zijn ook akkoorden genoteerd.


Juli 2021

Bij KokBoekencentrum is uitgegeven ‘Nieuwe voorspelen en begeleidingen bij het Liedboek’ . Van deze uitgave heb ik de muzieknotatie mogen doen.

"Nieuwe voorspelen en begeleidingen bij het Liedboek biedt begeleidingsmateriaal voor organisten bij liederen die niet in de eerdere liedboeken zijn opgenomen. Het ‘nieuwe’ Liedboek uit 2013 wordt inmiddels op grote schaal gebruikt. Bij organisten ontstaat een groeiende behoefte aan meer begeleidingsmateriaal, intonaties en voorspelen, vooral bij strofische liederen die niet in voorgaande liedboeken stonden. Een driekoppige redactie heeft een selectie gemaakt en een groep van zo’n tachtig componisten heeft bij deze liederen een voorspel, een intonatie en een begeleiding geschreven. Deze nieuwe uitgave biedt organisten inspirerende keuzemogelijkheden en zal de afwisseling zeker bevorderen".


Maart 2021

 

Op verzoek van Orgelmakerij Noorlander in Barneveld heb ik een Trumpet Tune over psalm 75 voor orgel geschreven. Op de website van Noorlander is deze gratis aan te vragen. De bewerking is ook te beluisteren op twee verschillende Hauptwerk-samplesets: De Bovenkerk Kampen en De Laurenskerk Rotterdam (hoofdorgel).  


Februari 2021

 

In de serie 'Psalmen voor piano' is een nieuw deel verschenen, Psalmen voor piano, deel 5. Het bevat bewerkingen van psalm 1, 23, 42, 121 en 122. Kijk voor mijn eerder uitgegeven boekjes met psalmbewerkingen bij bladmuziek - piano. Enkele psalmen in dit deel zijn gecombineerd met mooie, bekende liederen:

Welzalig de man, die niet wandelt (psalm 1)

De Heer is mijn Herder" (psalm 23)

Als een hert, dat verlangt naar water (psalm 42)


Februari 2021

 

Voor de lijdenstijd heb ik een boekje gemaakt met 5 liederen onder de titel 'Liefde, wondergroot'. Voorbeelden en geluidsfragmenten zijn te vinden op de website van de uitgever, Opus10. Het bevat de volgende liederen:

Mijn Jezus, ik hou van U (2 verschillende bewerkingen)

Mijn Verlosser hangt aan ‘t kruis

Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten

‘t Is middernacht, en in de hof

Ik wil zingen van mijn Heiland

 


Januari 2020

 

Muziekuitgeverij Cantique heet vanaf 1 januari ‘Opus 10’. De eigenaar is Cor van Dijk, die in 2001 ook Cantique heeft opgericht. Een nieuw pianoboekje van mij is verschenen met de titel ‘Zie het kruis’ (5 passieliederen voor piano). Het bevat de volgende 5 liederen:

Hij kwam bij ons, heel gewoon

O hoofd, bedekt met wonden

Heer, Uw bloed dat reinigt mij

Ik wil mij gaan vertroosten

Op die heuvel daarginds


November 2019

 

In het Reformatorisch Dagblad staat een interview met mij onder de titel ‘Psalmen voor de pianist’, naar aanleiding van de uitgave van de psalmkoraalbundel ‘Loof Hem met snarenspel’. Klik hier voor het artikel of ga naar de website van het RD:  Gerrit Koele schrijft 150 psalmbewerkingen voor piano.

 


Oktober 2019

 

Bij uitgeverij Cantique is de pianobundel 'Loof Hem met snarenspel' verschenen. Dit is een psalmenkoraalboek, op verzoek van de uitgever Cor van Dijk door mij gecomponeerd voor piano. De uitgever zelf aan het woord:

 

"Gerrit Koele, al bekend van (o.a.) eerdere fraaie psalmbewerkingen voor piano, voltooide een compleet, specifiek voor de piano geschreven koraalboek met als inhoud alle 150 psalmen, voorzien van een voorspel, zetting, tussenspel en naspel. De voorspelen zijn voorzien van suggesties om ze in te korten, mocht de gelegenheid daarom vragen. Het boek bevat ruim 300 pagina's, is voorzien van een hardcover met leerstructuur en heeft twee leeslinten. De muziek is afgedrukt op stevig en luxe papier. We denken dat met het verschijnen van dit boek het vertolken en het begeleiden van de psalmen op de piano een nieuwe impuls heeft gekregen!"